ผู้บริหาร

นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/05/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 242902
Page Views 297573
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
แหล่งเรียนรู้
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์
การใช้งาน FlipAlabum Pro 7
ตารางการใช้ห้อง
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ตารางการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  สพป.สฎ.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556

 

วัน

 

เวลา

09.00น.

ถึง

10.00 น.

10.00 น.

ถึง

11.00 น.

11.00 น.

ถึง

12.00 น.

12.00 น.

ถึง

13.00 น.

13.00 น.

ถึง

14.00 น.

14.00 น.

ถึง

15.00 น.

15.00 น.

ถึง

16.00 น.

จันทร์

 

 

 

 

พัก

กลาง

วัน

 คอมพิวเตอร์
ป.3/3

 

 

อังคาร

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.6/1

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.6/2

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.1/3

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.2/1

 

 

พุธ

 

คอมพิวเตอร์
ป.4/2

คอมพิวเตอร์
ป.4/1
คอมพิวเตอร์
ป.2/2

กลุ่มสนใจ 

 

กลุ่มสนใจ 

พฤหัสบดี

คอมพิวเตอร์
ป.1/1
คอมพิวเตอร์
ป.1/2

 

 คอมพิวเตอร์
ป.2/3

 

 

ศุกร์

 คอมพิวตอร์
ป.5/2
คอมพิวเตอร์
ป.5/1

 

 คอมพิวเตอร์
ป.3/1
 คอมพิวเตอร์
ป.3/2

 

 

 

 

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ประจำสัปดาห์

ตารางการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  สพป.สฎ.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6      ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

 

วัน

 

เวลา

09.00น.

ถึง

10.00 น.

10.00 น.

ถึง

11.00 น.

11.00 น.

ถึง

12.00 น.

12.00 น.

ถึง

13.00 น.

13.00 น.

ถึง

14.00 น.

14.00 น.

ถึง

15.00 น.

15.00 น.

ถึง

16.00 น.

จันทร์

 

 

 

 

พัก

กลาง

วัน

 

 

 

อังคาร

 

 

ป.6/2

(อ.ศุภรัตน์)

 

ป.6/1

(อ.ศุภรัตน์)

 

พุธ

 

 

 

 

 

 

พฤหัสบดี

 

 

 

 

 

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ  นายชัชชัย  ไชยโย
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 7 หมู่ที่ 5  ถนนดอนสัก - วังหิน ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร.(077) 371412
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1